ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของ

โครงการช่วยเหลือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก่อนที่พวกเราจะโยกย้ายความช่วยเหลือไปยังภาคอื่นๆ ยังส่งความช่วยเหลือกันเข้ามาได้นะคะ

ข้อเท็จจริงของโครงการ KFAM 2014-2017

icon_01_1948

เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อันเปราะบางนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 1948 และได้ทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่ปี 2011 เป็นต้นมา

icon_02_money

3 จังหวัดและ 4 อำเภอชายแดนภาคใต้ของไทยกลายเป็นหนึ่งในบรรดาพื้นที่ที่ยากจนที่สุด โดยจำนวนครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 20,000 บาทต่อปีมีประมาณ 30% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมด

icon_03_support

จำนวนประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีน้อยกว่า 8% ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่ โดยประชากรชาวมุสลิม (ซึ่งมีจำนวน 80% ของประชากรที่นั่น) ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีจำนวนน้อยกว่า 2% ของประชากรทั้งหมดในพื้นที่

img_facts_01
icon04_family

ปัญหาความยากจนและเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นทำให้อัตราการเสียชีวิตของเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ขวบอยู่ที่ 11% ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยของประเทศไทย

icon_05_volunteer

เราเป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มแรกที่ลงไปช่วยเหลือและทำกิจกรรมในพื้นที่แห่งนี้

icon06_charity

เคแฟม (การ์ม่าแฟมิลี่) ทำงานและดำเนินงานโดยอาสาสมัครและทุนทรัพย์ส่วนตัว เงินทุกบาทที่เราได้รับจากคุณจะถูกส่งตรงไปถึงเด็กๆ ในแต่ละโครงการ

icon07_university

โครงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย และพวกเราทุกคน รวมไปถึงชาวบ้านในชุมชนที่ได้ร่วมกันก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือเด็กในพื้นที่

img_facts_02

บริจาค

วิธีบริจาคสิ่งของ:

 1. แจ้งความประสงค์ว่าสิ่งของที่คุณต้องการบริจาคจัดอยู่ในประเภทใด
 2. แพ็กของแล้วแปะหน้ากล่องโดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ (หรือปริ้นท์รูปได้ค่ะ)
  • จาก: …………………………..(กรุณาระบุชื่อของท่าน)
  • ถึง: พ.ต. อภิวัฒน์ แผ่นผา
  • 0822324352
  • ผบ.ชค.ทสพ.
  • หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

  ของที่บรรจุ: …………………………..(กรุณาระบุชื่อสิ่งของที่บริจาค)
  สำหรับ โครงการของการ์ม่าแฟมิลี่

 3. กรุณานำพัสดุที่บรรจุสิ่งของของท่านไปส่งที่:

  ผู้รับผิดชอบ พ.ต.ปัญญา มาพิบูลย์ 0815649434
  และ ร.ต.วัฒนา สาทฟัก 0915575709
  ที่อยู่ในการส่งพัสดุ: พล.ม.2 206 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400

 4. ทหารจะรวบรวมสิ่งของบริจาคของท่านมาให้เด็กๆ ในพื้นที่