Projects

Supporting schools in Maetuen Mountains, Omgoi district, Chiangmai, part2

รายละเอียดโครงการเคแฟม รอบปี 2022-2023
เมื่อโครงการที่แล้วในรอบปี 2021-2022 เราไม่สามารถช่วยเหลือในด้านการก่อสร้างและอื่นๆให้กับ 7โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกได้ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่ ทำให้มีการปิดพื้นที่ สิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราสามารถทำได้ในตอนนั้นคือ การส่งของไปช่วยเหลือในเรื่องโควิด อาหาร, ยาสำหรับเด็กและคนในชุมชนรวมถึงสถานพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งพวกเราหลายฝ่ายร่วมใจช่วยกันทำได้อย่างเรียบร้อยเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา
ดังนั้นในรอบปีนี้ เราจึงได้คัดเลือก 7โรงเรียนเดิมเพื่อเข้าในโครงการของเรา ครั้งนี้ความช่วยเหลือจะเข้าไปอย่างเต็มที่ ใน4ประเภทการช่วยเหลือที่เราจะให้เหมือนทุกครั้งคือ การก่อสร้างที่จำเป็นเร่งด่วน, สิ่งของสำหรับแต่ละโรงเรียน, ของสำหรับเด็กๆทุกคน และ กิจกรรมร่วมกันของอาสาสมัคร, เด็กและคนในชุมชน
ครั้งนี้มีผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรงทั้งหมด มาจาก 7 โรงเรียน จำนวน 150 คน อายุ 3-13 ปี อยู่ในพื้นที่เลอะตอ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการมีดังนี้
1. โรงเรียนบ้านเลอะตอ
2. โรงเรียนซอแอะ
3. โรงเรียนใหม่ทอง
4. โรงเรียนยะลิกุย
5. โรงเรียนแหมะแตะแหละกุย
6. โรงเรียนขุนตื่นน้อย
7. ปิพอ
ทุกโรงเรียนอยู่ในสังกัดกศน.อมก๋อย พื้นที่ส่วนมากไม่มีสัญญานโทรศัพท์ และการเข้าถึงเป็นไปได้ยาก ไฟฟ้าที่ใช้คือโซล่าห์เซลล์ บางโรงเรียนระบบน้ำไม่ได้มาตรฐาน ห้องน้ำไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเราจะเข้าไปช่วยปรับปรุงในส่วนต่างๆเหล่านี้ ปีนี้ที่เพิ่มเติมเราก็จะอนุมัติทุกโรงเรียนในเรื่องการกำจัดขยะเพื่อสุขอนามัยของเด็กและคนในชุมชนด้วย
อนึ่ง ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มอาสาเคแฟม เราจะไม่มีการจ่ายค่าแรงทั้งสิ้น เราจะช่วยค่าวัสดุอุปกรณ์ และการขนส่ง หากแต่แรงงานเราจะขออาสาจากอาสาสมัคร ครู ชาวบ้าน และทหารเพื่อช่วยกันทำให้น้องๆทุกคน เพื่อให้ทุกบาททุกสตางค์ส่งถึงน้องๆ และเป็นการร่วมใจจากทุกฝ่ายอย่างแท้จริง
รายละเอียดการช่วยเหลือใน 4 ประเภทมีดังนี้
A. การก่อสร้างที่จำเป็นเร่งด่วน
1. บ้านเลอะตอ
A1.1 ต่อระบบน้ำ (4,680 บาท)
A1.2 รั้ว (37,840 บาท)
A1.3 ค่าขนส่งวัสดุ 7 เที่ยว (14,000 บาท)
56520
2. บ้านซอแอะ
A2.1 ทำซิงค์น้ำล้างมือ (2,801 บาท)
A2.2 ประตูเหล็กเลื่อนและทางเข้า (14,175 บาท)
A2.3 ระบบท่อน้ำ 2กิโลเมตร (13,488)
30464
3. บ้านใหม่ทอง
A3.1 ปรับปรุงโรงอาหาร (61,075 บาท)
A3.2 ประตูเลื่อนและทางเข้า (8465 บาท)
A3.3 ห้องน้ำนักเรียน (19,113 บาท)
88653
4. ยะลิกุย
A4.1 รั้ว (38,298 บาท)
5. แหมะแตะแหละกุย
A5.1 สร้างโรงอาหาร (117,986 บาท)
A5.2 ปรับปรุงห้องน้ำ (4,845 บาท)
122,831
6. ขุนตื่นน้อย
A6.1 สร้างห้องน้ำ 2 ห้อง (59,746 บาท)
A6.2 ประตูเหล็กทางเข้า (9,060 บาท)
A6.3 ซ่อมแซมห้องครู (11,430 บาท)
A6.4 อุปกรณ์เพิ่มเติมซ่อมรั้วและเทถนนทางขึ้น (52,195 บาท)
132431
7. ปิพอ
A7.1 สร้างสะพานข้ามเข้าโรงเรียน (60,545 บาท)
A7.2 ทำรั้ว (27,320 บาท)
87,865
รวมค่าก่อสร้าง
557,062 บาท
B. ของเพิ่มเติมสำหรับโรงเรียน
ทุกโรงเรียนจะได้รับของเหมือนกันในรายการต่อไปนี้
B0.1 น้ำตาล 70 ถุง (โรงเรียนละ 10)
B0.2 ถั่วเขียว 70 ถุง (โรงเรียนละ 10)
B0.3 ถั่วแดง 70 ถุง (โรงเรียนละ 10)
B0.4 ลูกเดือย 70 ถุง (โรงเรียนละ 10)
B0.5 ข้าว 14 กระสอบ (โรงเรียนละ 2 กระสอบ)
B0.6 น้ำปลา 35 ขวด (โรงเรียนละ 5 ขวด)
B0.7 บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 35 ลัง (โรงเรียนละ 5 ลัง)
B0.8 น้ำมัน 35 ขวด (โรงเรียนละ 5 ขวด)
B0.9 เกลือ 35 ถุง (โรงเรียนละ 5 ถุง)
B0.10 ปลาแห้ง 70 ถุง (โรงเรียนละ 10 ถุง)
B0.11 โปรตีนเกษตร 70 ถุง (โรงเรียนละ 10 ถุง)
B0.12 ไม้กวาด 21 อัน (โรงเรียนละ 3)
B0.13 ไม้ถูพื้น 21 อัน (โรงเรียนละ 3)
B0.14 ที่ขัดพื้นห้องน้ำ 21 อัน (โรงเรียนละ 3)
B0.15 สื่อการสอน 7 ชุด (โรงเรียนละ 1 ชุด)
B0.16 ของเล่นเด็กและบอร์ดเกมส์ 7 ชุด (โรงเรียนละ 1 ชุด)
สิ่งของเพิ่มเติมของแต่ละโรงเรียน
1. บ้านเลอะตอ
B1.1 ชุดเครื่องเล่นสนามและปูนเทฐาน (12,850 บาท)
B1.2 เครื่องตัดหญ้า (9,000 บาท)
B1.3 เครื่องปั่นไฟ (40,000 บาท)
B1.4 ถังเผาขยะ 200 ลิตร (2750)
64,600
2. ซอแอะ
B2.1 ลำโพงสนามเคลื่อนที่ (7000 บาท)
B2.2 เครื่องชั่งน้ำหนัก (680 บาท)
B2.3 ไม้วัดส่วนสูงมีฐาน (1250 บาท)
B2.4 เครื่องตัดหญ้า (9000 บาท)
B2.5 ถังเผาขยะ 200 ลิตร (2750)
20,680
3. ใหม่ทอง
B3.1 เครื่องครัว (13,600 บาท)
เตาแก๊สสองหัวพร้อมถังแก๊ส 6,900 บาท
กะละมังสแตนเลส 5 ใบ 1450 บาท
ถาดอลูมิเนียมแบบเหลี่ยม 5ใบ 1750 บาท
ชั้นวางถ้วยจาน 4 ชั้น 2ชุด 2,900 บาท
มีด 5เล่ม 600 บาท
B3.2 ถังเก็บน้ำ 2000 ลิตร (4,800 บาท)
B3.3 ผ้าห่ม 20 ชุด
B3.4 หมอน 20 ชุด
B3.5 เครื่องขยายสัญญานโทรศัพท์ (2,450 บาท)
B3.6 ถังเผาขยะ 200 ลิตร (2750)
23,600 ไม่รวม B.3.3 และ B.3.4
4. ยะลิกุย
B4.1 เครื่องตัดหญ้า (9,000 บาท)
B4.2 เครื่องชั่งน้ำหนัก (680 บาท)
B4.3 ที่วัดส่วนสูง (1,250 บาท)
B4.4 เครื่องเล่นสนาม และค่าขนส่ง (12,000 บาท)
B4.5 ถังเผาขยะ 200 ลิตร (2750)
25680
5. แหมะแตะแหละกุย
B5.1 ถังเผาขยะ 200 ลิตร (2750)
6. ขุนตื่นน้อย
B6.1 ถังเผาขยะ 200 ลิตร (2750)
7. ปิพอ
B7.1 ตู้เย็น Hitashi 8.7 คิว แบบใช้โซล่าห์เซลล์ (10,990 บาท)
B7.2 รถเข็นพ่วงท้าย (2,980 บาท)
B7.3 ถังเผาขยะ 200 ลิตร (2750)
16,720
C. ของสำหรับเด็กทุกคน (เพิ่ม 10% จากจำนวนนักเรียน เผื่อเด็กในหมู่บ้านที่ไม่อยู่ในรายชื่อ)
1. เสื้อกีฬา 160 ตัว
2. หมอน 160 (รวมให้โรงเรียนใหม่ทองด้วยอีก 20 เป็น 180)
3. ผ้าห่ม 160 (รวมให้โรงเรียนใหม่ทองอีก 20 เป็น 180)
4. ผ้าเช็ดตัว 160
5. กางเกงใน 320
6. ถุงเท้านักเรียน 160
7. ขัน 160
8. ถุงผ้าใส่หนังสือ 160
9. รองเท้าแตะ 160
10. รองเท้าบูทยาง 160
11. ร่ม 160
12. กระเป๋าเป้นักเรียน 160
13. ปากกา 320
14. ดินสอ 320
15. ยางลบ 160
16. ไม้บรรทัด 160
17. กบเหลาดินสอ 160
18. กระเป๋าใส่ดินสอ 160
19. ดินสอสีกล่องเล็ก 160
20. สมุดระบายสี 160
21. สมุด 320
22. สมุดวาดรูป 160
23. แปรงสีฟัน 320
24. ยาสีฟันสำหรับเด็ก 320
25. แก้วน้ำแปรงฟัน 160
26. สบู่ 160
27. ปลากระป๋อง 160
28. เส้นหมี่ 160
29. ขนม 320 ชิ้น
30. ผ้าขี้ริ้ว 1 กระสอบ
31. เสื้อกันหนาวมือสอง 50กิโล 2 กระสอบ
32. วุ้นเส้น 320 ห่อ
33. เมล็ดพันธุ์พืช 160 ซอง
D. กิจกรรมร่วมกัน
เราจะจัดกิจกรรมร่วมกันให้เด็กๆ จะมีทั้งการแข่งกีฬา กีฬาพื้นบ้าน สันทนาการ แจกของ ทานอาหารร่วมกัน กิจกรรมนี้ เราจะรับอาสาสมัครเพียง 20 คนในปีนี้ ในช่วงเวลาวันที่ 28-31 มกราคม (*โปรดติดตามเงื่อนไขและข้อตกลงในภายหลัง) โดยเงื่อนไขเบื้องต้นอาสาสมัครทั้งหมด จะต้องเป็นผู้ออกค่าเดินทาง ค่าอาหารของตัวเอง และบังคับหารค่าอาหารสำหรับเด็กและชาวบ้านที่มาร่วมงานด้วย เราจะไม่ใช้เงินที่ผู้บริจาคให้มาเพื่อส่งให้อาสาสมัครลงพื้นที่ เพราะเงินของผู้บริจาคจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ให้เด็กโดยตรง เงื่อนไขอื่นๆเราจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
ตารางการดำเนินงาน
ปลายตุลาคม 2022 : ประกาศโครงการและเริ่มระดมทุน
ไม่เกินปลายพฤศจิกายน 2022 : ส่งค่าก่อสร้างให้และเริ่มก่อสร้าง
ธันวาคม 2022: เปิดจุดรับของในกรุงเทพ แบะเชียงใหม่ ให้สปอนเซอร์นำของไปส่ง
มกราคม 2023 : ซื้อของที่ไม่มีสปอนเซอร์ และเตรียมการลงพื้นที่
28-31 มกราคม 2023 : กิจกรรมในพื้นที่และจบงาน
………………
วิธีบริจาค
1. บริจาคเงิน
เข้าบัญชีของโครงการ
โครงการปันนำ้ใจพี่ให้น้อง โดย เรวัติ สายศร
Account name : Rawat Saisorn
Account number : 515-0-50142-5
ธนาคารกรุงไทย Krungthai Bank
สาขาแม่ริม Mae Rim Branch
Bank Name: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
Bank Address: 3/2 muu 1, Chiangmai-fang road, Rimtai, Chiangmai 50180
Bank SWIFT code: KRTHTHBK
Tel : 053297222
2. บริจาคสิ่งของ
- ดูที่ลิทซ์ของที่ยังขาด แล้วแจ้งความประสงค์ว่าจะสปอนเซอร์ของอะไรบ้าง
- แพ็คของให้ดี (ถ้าเป็นของของโรงเรียน รบกวนช่วยแยกแต่ละโรงเรียน) และจ่าหน้าดังนี้
ถึง จ.ส.อ.ภาสกร ยาวิละ
กรมรบพิเศษที่ 5
005 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
บรรจุ ......(ของที่ท่านจะให้น้องๆ)......
ใช้สำหรับโครงการเคแฟมเท่านั้น
- ส่งของได้ ระหว่าง 1 ธันวาคม 2022 - 8 มกราคม 2023 ณ สองจุดรับของ ที่เชียงใหม่และกรุงเทพ
ส่งตรงที่จุดส่งของเชียงใหม่
จ.ส.อ.ภาสกร ยาวิละ
กรมรบพิเศษที่ 5
005 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
086-918-1410
หรือ ส่งที่จุดรับของในกรุงเทพ
พ.ต.ทัศนชัย จันทร์แว่น
ร้อย. ปจว. 1 กองทัพภาคที่ 1
สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กรุงเทพฯ
ผู้ประสานงานรับของ พ.ต.ทัศนชัย ผบ.ร้อย.ปจว.ที่ 1
โทร 082-826-8308
During our last project in 2021 -2022, we couldn’t help with construction and many other needs for the 7 schools we had chosen. This was because of the Covid 19 situation in the area. There was a lockdown in that area. The best thing we could provide in that moment was to send medical equipments and food to aid the kids and people in the community also helping nearby hospitals. Thanks to all the help from everyone, it went very well and we had a very good result.
This year we have decided to choose the same 7 schools to carry out the projects with. This time we will help in full categories which we usually provide. Those are : urgent constructions, stuff for each school, stuff for each kids and activities together for the kids, volunteers and villagers.
This time the direct beneficiaries are the kids from 7 schools. 150 people. Age 3-13 years old. The area of the project is Ler Tor, Omgoi district, Chiangmai. The name of the school are below.
1. Ler Tor school
2. Sor ae school
3. Mai Thong school
4. Ya Li Gui school
5. Mae Ta Lae Gui school
6. Kun Tuen Noi school
7. Pi Por School
These schools belong to the Office of the Non-Formal and Informal Education. They are very small. Most of the places don’t have phone coverage. It is in a rural area. The electricity they have is solar cell system. Some schools have problems their water system. Some schools have problems with their toilets. We will help them solve the problems which are different in each place. This year we are trying to do something more by helping with eliminating the current garbage system. It will improve sanitation in the school which will be better for the community.
According to our goal, we don’t pay the labor costs. Our organization also is also run by our personal budget. For constructions we will help with materials and tranportion of the materials cost. We ask help from the villagers, teachers and soldiers to volunteer. We try to make every single baht of donation reaches to the kids. It will be the real cooperation to help the kids from everyone.
The detail of help in 4 categories
A. The urgent constructions
1. Ler Tor
A.1.1 Improving water system (4,680)
A.1.2 Fence (37,840 baht)
A.1.3 7 times of transport of materials (14,000 baht)

2. Sor Ae
A.2.1 Washing hands basin (2,801)
A.2.2 Gate and entrance (14,175 baht)
A.2.3 Water pipe 2 km. (13,488)

3. Mai Thong
A.3.1 Fixing canteen (61,075 baht)
A.3.2 Gate and entrance (8,465)
A.3.3 Toilet (19,113 baht)

4. Ya Li Gui
A.4.1 Fence (38,298 baht)

5. Mae Tae Lae Gui
A.5.1 Build new canteen (117,986 baht)
A.5.2 Fixing toilet (4,845 baht)

6. Kun Teun Noi
A.6.1 2 new toilets (59,746)
A.6.2 Gate and entrance (9060 baht)
A.6.3 Fixing teacher’s dorm (11,430 baht)
A.6.4 Materials for fixing fence and the road to school (52,195)

7. Pi Por
A.7.1 Bridge to school (60,545 baht)
A.7.2 Fence (27,320 baht)

Total cost for constructions
557062

B. Extra material for each school
see also Donation list
1. Ler Tor
B.1.1 Playground and concrete floor (12,850 baht)
B.1.2 lawn mower (9,000 baht)
B.1.3 power generator (40,000 baht)
B.1.4 Incinerator size 200 liters (2,750)

2. Sor Ae
B.2.1 Portable loudspeaker (7000 baht)
B.2.2 Weight scale (680)
B.2.3 Height gauge (1250)
B.2.4 Lawn mover (9000 baht)
B.2.5 Incinerator size 200 liters (2,750)

3. Mai Thong
B.3.1 Kitchen stuffs (13,600 baht)
B.3.2 2000 liters water tank (4800)
B.3.3 20 blankets
B.3.4 20 pillows
B.3.5 Phone signal amplifier (2450 baht )
B.3.6 Incinerator size 200 liters (2,750)

4. Ya Li Gui
B.4.1 Lawn mover (9000 baht)
B.4.2 Weight scale (680 baht)
B.4.3 height gauge (1,250 baht0
B.4.4 playground and transportation cost (12,000 baht)
B.4.5 Incinerator size 200 liters (2,750)

5. Mae Tae Lae Gui
B.5.1 Incinerator size 200 liters (2,750)

6. Khun Tuen Noi
B.6.1 Incinerator size 200 liters (2,750)

7. Pi Por
B.7.1 Hitashi fridge size 8.7 with solar cell usuable system (10,990 baht)
B.7.2 Tow cart (2980 baht)
B.7.3 Incinerator size 200 liters (2,750)

C. Stuffs for kids (including also the kids in the village which is not in school yet)

see Donation list

D. Activities together
We will have activities together. We will make sessions of teaching, sports day, local play games, giving out the stuff and eating together. This year we will accept only 20 volunteers. The duration of on-site volunteering will be on 28th-31st January 2023 (*please follow up with conditions and agreement from our page again). The basic condition of volunteers is the volunteers have to pay for their cost of transportation, eating plus a compulsary donation for food for the kids and villagers. We cannot arrange good food for you but ignore the kids and villagers who come to help. We will not use money that other people donate for the kids to send volunteers on-site. Other conditions we will be announced soon..

Schedule of the projects
End of October 2022 : announcing projects and raising fund
Before end of November 2022 : Start constructions
December 2022 : Open drop off spot in Bangkok and Chiangmai.
January 2023 : Purchasing all the stuffs.
28th - 31st January 2023 : on-site activities and end the projects

How to donate
1. Money donation
Account name : Rawat Saisorn
Account number: 515-0-50142-5
Bank Name: Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
Bank Address: 3/2 muu 1, Chiangmai-fang road, Rimtai, Chiangmai 50180
Bank SWIFT code: KRTHTHBK
Tel : 053297222

1. Donation of stuffs
2. please check Donation list and inform us what would you like to sponsor.
3. Pack it well. (If it is stuffs for schools, please pack separately for each school) and label it at front : what is inside, ‘use for KFAM projects’ and this address below.
Sergeant major Passakorn Yavira
Spacial force Unit 5
005 muu2, Tambon Dongaew, Amphoe Maerim, Chiangmai
• you can choose to send donation items during 1 st December 2022- 8th January 2023 between these 2 drop off spots in Bangkok or Chiangmai. The detail is in Thai below.
Drop off spot in Chiangmai
ส่งตรงที่จุดส่งของเชียงใหม่
จ.ส.อ.ภาสกร ยาวิละ
กรมรบพิเศษที่ 5
005 ม.2 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
Drop off spot in Bangkok
หรือ ส่งที่จุดรับของในกรุงเทพ
พ.ต.ทัศนชัย จันทร์แว่น
ร้อย. ปจว. 1 กองทัพภาคที่ 1
สวนมิสกวัน ถนนราชดำเนินนอก เขต ดุสิต กรุงเทพฯ
ผู้ประสานงานรับของ พ.ต.ทัศนชัย ผบ.ร้อย.ปจว.ที่ 1
โทร 082-826-8308

Supporting schools in Maetuen Mountains, Omgoi district, Chiangmai

This years project has finished. We helped 7 small schools in Maetuen Mountains, Omgoi district, Chiangmai.
Everything went smoothly successfully. All stuffs was delivered before new year as we planned. We hope all stuffs we prepared and sent to them will help the students, schools, villagers and communities will be able to take care of themselves, keep healthy and stay away from the virus.
Thank you so much to all sponsors, volunteers, a special thank you to the special force from Maerim for volunteering and delivering stuffs for us. Thank you to all the teachers for your help and cooperation. Next year, when the situation is better, we will go back to the same 7 schools and give full help to them as we did in the past projects. Thank you so much again for all your help! Let’s do it again together next year!

เสร็จเรียบร้อยดีแล้วค่ะสำหรับโครงการเคแฟมปีนี้
ทุกอย่างราบรื่นและได้ส่งของครบถ้วนก่อนปีใหม่ตามที่ตั้งใจไว้ ปีหน้าเรายังคงต้องต่อสู้กับโควิดอีก ดังนั้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ของที่จัดเตรียมไว้นั้นจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน โรงเรียน ชาวบ้าน และชุมชนไว้เพื่อดูแลตนเองได้
ขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่าน อาสาสมัครทุกคน ขอบพระคุณหน่วยรบพิเศษจากแม่ริม ที่ช่วยอาสาและนำของไปส่งให้อย่างปลอดภัย ขอบพระคุณคุณครูที่ช่วยประสานงาน รอบปีหน้า เมื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้น เราจะทำโครงการให้7โรงเรียนเดิมอีกครั้ง แต่เป็นอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนปีนี้ ขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ

Supporting schools in Maehongson province

As a result of the COVID-19 situation, we had to cancel all activities except the following:  1. Constructions and 2. Distributing donations to the schools and kids. It’s a shame for the kids to have lost this good opportunity but we have to make their safety a priority.

Let’s first update about constructions.
Prabat Huai Pheung school: This construction was the fastest. The building that was destroyed by termites has now been rebuilt and completed. It was fast because they chose to use premade wall panels. So, we did not have to build with wood or bricks. Now the kids can study safely in the classroom. They do not have to risk their life to be educated any more.
As a result of solely focusing on the construction and ensuring this was completed as fast as possible the water pump was overlooked. However, this oversight has been rectified and the pump was ordered and has already been received by the teacher, Just in time for the summer. This means they will no longer face any water shortages like in previous dry seasons.
Other things that teachers requested have arrived and been distributed to all students. They have also sent us some pictures. They have sent us some pictures and this truly made us smile.
Kariki school : This school has to be organized and completely quickly as the teacher was going to have to move to another school quite quickly. However as always with everyone’s help we managed to complete everything in time. The teachers managed the project until the building and toilets were completed. The new teacher only had to manage the decorating and this has also been completed now and looks lovely. The Kindergarten kids have a new building and the toilets are connected to the building so it is safer for the kids. These toilets are also connected to girl’s dormitory. At night they do not have to walk in the dark to go to toilet anymore, a lot more convenient and more less risk from snakes or other bug bites.
Now this teacher has been transfered to Dulaper school. He has informed us that he would also would like to ask for sport shoes for the kids in this school. We have arranged for sport shoes for all the students at Dulaper school as an extra mini project.
He also asked for machine to cut the kids hair. As we had already closed the project we have arranged for this to be provided with our personal money. They can now teach older kids to cut the younger kids hair in the class.
Huai Mak Nun school : In the beginning we were worried about this construction a lot. The building is pretty big and it had very dangerous structural problems. Therefore we had to be careful when making new structures. The building which contains 3 rooms has been completed. We didn’t approve for floor tiles and extra ceiling cover. They have received some funding from another organization to carry out the extra work we did not approve.
During the construction there was one accident. One of the builders in the village who volunteered to help the school since the start, cut his wrist with a sawing machine. It was a very deep cut right to the tendon. In the end the doctor be able to repair his damaged wrist. The school gave 3000 baht to support the man. KFAM do not have a policy to help in this kind of situation, we arranged to use our family members personal money to help him. He received 50,000 baht which he can use during his recovery time. We hope her gets well soon.

Purchasing, delivering and receiving stuffs didn’t have any major problems. Everything went more less smoothly and according to plan.
As we all as everything we have mentioned there were also some additional projects to further help the schools. As a result of our lovely sponsors, we arranged some funding to purchase sport shoes for the kids in remote areas. Sport sohes were also provided for the kids in Bragro school and Tagode school (these 2 schools were part of our KFAM projects 2017-2018 but at that time we didn’t find sponsors for sport shoes.) We also received a lot of second hand stuffs. So we have also shared these with these 2 schools.
In order to deliver all the donations for the schools and kids, we got help from Special force unit 5 from Mae Rim Chiangmai they provided people and cars for the transportation. KFAM managed the fuel costs as we do not want to ask the government for funding for this. Delivery took place during 26-28th February 2021 to all schools : Prabat Huai Pheung school, Kariki school, Huai Mak Nun school, Mae Samaeng school, Dulaper school, Bragro school and Tagode school. The distribution to all the kids has been done by the schools themselves. During COVID-19 situation this is the best we can do. Thank you so so much to everyone as with all your help we have managed to make everything complete despite COVID-19.

KFAM projects cannot be completed and done without everybodies help. The help comes from all sides, family sponsors from Thailand and aboard, volunteers, teachers in these remote places that work so hard for their kids happiness, volunteer builders, villagers, soldiers in Phycology Unit in drop off spot in Bangkok and Special Force until 5 in Mae rime Chiangmai etc. It doesn’t matter who we are, where we are from, what religion we believe in or what languages we speak, we help each other to get the projects done. This is because we have one common goal ‘we want to see some kids have a bit better quality of life and be able to receive a good education for their bright futures.’
This does not end here as you know, every year we have an appointment with each other.

โครงการปีนี้น่าเสียดายที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้เราต้องแคนเซิลกิจกรรมอื่นๆนอกจากการก่อสร้างและมอบสิ่งของของโรงเรียนและเด็กๆ เสียดายโอกาสของน้องๆ แต่เราต้องเอาความปลอดภัยของเด็กเป็นที่ตั้งค่ะ

ตอนนี้ขออัพเดทในส่วนของแต่ละโรงเรียนเริ่มจากในการก่อสร้างก่อนค่ะ
โรงเรียนพระบาทห้วยผึ้ง : การก่อสร้างดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและเสร็จเร็วที่สุด ตัวอาคารอนุบาลที่โครงสร้างถูกปลวกกินหมด ได้สร้างขึ้นใหม่โดยใช้วัสดุสำเร็จรูป สามารถใช้งานได้แล้ว และเป็นประโยชน์กับเด็กๆมาก
แต่เพราะพวกเรามัวแต่โฟกัสการก่อสร้างอาคาร ทำให้เราลืมในเรื่องของปั๊มสูบน้ำที่สัญญาไว้กับโรงเรียนไป ทำให้เราต้องอนุมัติสั่งซื้ออย่างเร่งด่วน หน้าร้อนกำลังมาเยือน เราต้องเตรียมการไว้และปั๊มน้ำจะช่วยแก้ปัญหากักเก็บน้ำไว้ใช้ในส่วนนี้ได้ ตอนนี้คุณครูทำหารจัดซื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
ของอื่นๆที่คุณครูสั่งซื้อ เช่น ชุดวอร์มนักเรียน ก็ได้สั่งซื้อและแจกจ่ายเป็นอย่างดี แถมยังมีรูปน่ารักๆมาฝากพวกเราเยอะแยะเลยค่ะ แต่นี้ทำให้เคแฟมก็ดีใจกันมากแล้ว
โรงเรียน กะริคี : ตัวอาคารห้องน้ำและอนุบาลทำออกมาได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ แม้ผอ.ธารินทร์ผู้ที่ประสานงานกับพวกเรามาตลอด จะต้องโดนย้ายไปอีกโรงเรียนหนึ่ง แต่คุณครูก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
ตอนนี้ผอ.ได้ย้ายไปเป็นผอ.โรงเรียนดูลาเปอร์ จึงได้ขอรองเท้ากีฬาไว้ให้เด็กดูลาเปอร์ด้วย ซึ่งเราก็อนุมัติเพิ่มเติมเข้ามาอยู่ในโครงการ ส่วนอุปกรณ์ตัดผมนั้น ได้อนุมัติทีหลังด้วยเงินส่วนตัวของสมาชิกครอบครัวเคแฟมค่ะ
โรงเรียนห้วยหมากหนุน : ตอนแรกการก่อสร้างดูน่าเป็นห่วงนิดหน่อย เนื่องจากอาคารใหญ่และเคยมีปัญหาด้านโครงสร้างมาก่อน จึงทำให้พวกเราต้องระมัดระวังในการขึ้นโครงใหม่เป็นพิเศษ แต่งานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ทางโรงเรียนยังได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม จึงได้ทำฝ้าและปูกระเบื้องต่อจากงานที่เราให้อีกด้วย
แต่เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้น นั่นก็คือเกิดอุบัติเหตุกับช่างอาสาคนหนึ่งที่มาช่วยงานตั้งแต่วันแรกของการก่อสร้าง แกมาทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม แล้ววันหนึ่งเลื่อยวงเดือนตัดข้อมือแกจนเอ็นขาด ต้องส่งไปรับการผ่าตัดและต่อข้อมือ ทางโรงเรียนได้ส่งเงินช่วยเหลือให้แกเบื้องต้น 3000 บาท ส่วนทางเคแฟมนั้นมีจุดประสงค์คือทุกบาททุกสตางค์ต้องถึงเด็ก เราจึงไม่เอาเงินเคแฟมมาใช้ในส่วนนี้ แต่หนึ่งในสมาชิกครอบครัวเคแฟมได้เอาเงินส่วนตัวมาสบทบช่วยเหลือเป็นเงิน 50,000 บาทให้แกไว้ใช้ในการรักษาตัวต่อไป ขอให้หายเร็วๆนะคะ
ส่วนเรื่องอื่นๆ การสั่งซื้อของและรับมอบของโรงเรียนห้วยหมากหนุนราบรื่นดีไม่มีปัญหาค่ะ
มีการอนุมัติเพิ่มเติมจากโครงการที่ประกาศไป คือการจัดซื้อรองเท้ากีฬาให้โรงเรียนอื่นที่เพิ่มเติมคือ โรงเรียนบราโกร และโรงเรียนทะโกเดของทางอมก๋อย ทั้งนี้ปีนี้เรายังได้ของมือสองอีกมาก จึงได้ทำการจัดแบ่งและส่งมอบให้โรงเรียนอีกสองโรงเรียนนี้ด้วย
ในด้านการส่งมอบของบริจาคอื่นๆและลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างสุดท้าย เราได้รับการอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากหน่วยรบพิเศษ5ที่แม่ริม ได้ช่วยเหลือเรื่องรถและแรงงานคน เพื่อจัดส่งของให้โรงเรียนพระบาทห้วยผึ้ง, โรงเรียนกะริคี, โรงเรียนห้วยหมากหนุน, โรงเรียนแม่สะแมง, โรงเรียนดูลาเปอร์ และอีกสองโรงเรียนเพิ่มเติมคือบราโกรและทะโกเดที่อมก๋อย เป็นที่เรียบร้อยราบรื่นดี ส่วนเคแฟมได้จัดการเรื่องค่าน้ำมันรถในการขนส่ง เพื่อไม่ให้เป็นภาระของหน่วยราชการค่ะ ต้องขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

โครงการเคแฟมปีนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ หากปราศจากความร่วมมือของทุกท่าน ทุกภาคส่วน สปอนเซอร์, ผู้บริจาคที่ตัดสินใจมาเป็นครอบครัวเคแฟมทั้งปีนี้ปีแรกและผู้ที่มาทุกปีจากประเทศไทยและต่างประเทศ, อาสาสมัคร, คุณครูบนดอยที่ทำงานหนักเพื่อเด็กๆ, ช่างอาสา, ทหารปจว.ที่จุดรับของในกรุงเทพ, หน่วยรบพิเศษ5ที่แม่ริม ไม่ว่าเราเป็นใคร มาจากไหน นับถือศาสนาอะไร พูดภาษาอะไรก็ตามแต่ทุกๆคนช่วยกันทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะเรามีจุดมุ่งหมายเดียวร่วมกันคือ ‘อยากให้น้องๆได้มีคุณภาพชีวิตและได้รับการศึกษาที่ดี

Supporting schools in Chiang Mai province

จบไปแล้วค่ะกับโครงการเคแฟมรอบปีนี้ มีโรงเรียน7แห่งที่ได้รับการพัฒนา และอย่างน้อยเด็ก 220คนเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยตรงจากโครงการนี้

ปีนี้พวกเราเครียดน้อยลงเยอะในเรื่องของการหาค่าก่อสร้างให้ทันเวลา เนื่องจากมีผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ครอบครัวจากประเทศออสเตรเลีย-ไทย ช่วยในเรื่องค่าก่อสร้างทั้งหมด ทำให้การก่อสร้างของทุกโรงเรียนเริ่มได้ทันเวลา และสะดวกในทุกขั้นตอน ดังนั้นพวกเราจึงขอเริ่มการรายงานผลลัพธ์จากในส่วนของสิ่งก่อสร้างก่อนเลยค่ะ

1/7 โรงเรียนบ้านสบหาด : เราได้แก้ปัญหาระบบไฟฟ้า ตอนนี้มีจำนวนดวงไฟเพิ่มขึ้น ทำให้ภายในห้องเรียนสว่างขึ้น แบตเตอรี่ใหม่ก็ทำให้สามารถเก็บไฟฟ้าได้มากขึ้น ตอนนี้ไฟฟ้ามากขึ้นจนกระทั่งไฟพอสำหรับเปิดทีวีได้ด้วย ตอนที่พวกเราเข้าไป คุณครูเปิดทีวีให้น้องๆดูการ์ตูนระหว่างที่รอคณะเราเข้าไป รั้วก็ทำเสร็จเรียบร้อย เมื่อก่อนวัวและหมูของชาวบ้านที่เลี้ยงแบบปล่อย เข้ามากินผักที่โรงเรียนปลูกไว้ ตอนนี้ก็ไม่เข้ามาแล้วค่ะ ผักของโรงเรียนปลอดภัยไม่มีปัญหาแล้วค่ะ

2/7 โรงเรียนบ้านแม่ระอานอก : โรงเรียนนี้เอาจริงๆคือผลลัพธ์ที่ได้ทำให้พวกเราดีใจจนถึงที่สุด สิ่งที่พวกเราช่วยคือปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟ เมื่อก่อนตอนหน้าแล้ง ทั้งโรงเรียนและคนในหมู่บ้านจะต้องเดินลงเนิน ไปไกลมากเพื่อไปตักนำ้ในบ่อขึ้นมาใช้ทุกวัน ตอนนี้เราทำการติดตั้งปั๊ม(ที่สามารถยกเก็บได้เมื่อไม่ใช้) ต่อท่อและสายยาง และสามารถนำนำ้ไปเก็บไว้ในถังเก็บนำ้ได้ ทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กและชาวบ้านดีขึ้นมาก ส่วนระบบไฟนั้นทำได้เรียบร้อยดี ติดตั้งเพิ่ม เดินสายไฟใหม่ ทำให้ไฟสว่างขึ้นเยอะค่ะ ส่วนซิงค์ก็ติดตั้งแล้วทำให้การล้างจานและสุขอนามัยในส่วนครัวดีขึ้น

3/7 โรงเรียนห้วยขนุน : สิ่งที่เราเข้าไปปรับปรุงคือตัวอาคารค่ะ เริ่มจากการแก้ปัญหาปลวก ทำหลังคาใหม่ ยกพื้นก่อบล็อคขึ้นมา เพื่อไม่ให้แมลงและสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาข้างใน และต่อซิงค์นำ้ในครัว หลังทำ คิดว่าที่นี่คงอยู่ได้โดยไม่ต้องปรับปรุงอะไรไปอีกพักใหญ่ๆเลยค่ะ

4/7 โรงเรียนห้วยยาบ : จริงๆแล้วที่นี่ ก่อนเราเข้ามา มีคณะได้เข้ามาช่วยปรับปรุงอาคารแล้ว พื้นกระเบื้องอยู่ในสภาพดี ก่ออิฐบล็อคยกขึ้นมา ก่อนใช้ไม้เก่าตีกลับไปเหมือนเดิม แต่งบประมาณก็หมด ทั้งๆที่ยังมีส่วนสำคัญมากที่ยังไม่ได้ทำ นั่นคือ หลังคาที่รั่วและคานที่รับนำ้หนักเป็นไม้เก่า พร้อมที่จะหักลงมา เราจึงได้ทำการช่วยเหลือในส่วนนี้ หลังทำปัญหารั่วหมดไป ตัวคานอาจจะดูแอ่นๆหน่อย แต่ไม้เป็นไม้ใหม่ แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้นปลอดภัยแน่นอน ที่นี่ซิงค์และตัวแปลงไฟยังต่อไม่เสร็จ ให้เวลาอีกหน่อยก็จะเสร็จแน่นอน โรงเรียนนี้เราได้อนุมัติโต๊ะอนุบาล2ชุดเพิ่มเติมในช่วงลงพื้นที่ด้วย

5/7 โรงเรียนฉุ้ยมอ (โรงเรียนที่อาสาสมัครของเราพักตลอดการลงพื้นที่) : โรงเรียนนี้เราได้ช่วยปรับปรุงระบบไฟใหม่ ทำให้ตัวโรงเรียนสว่างและเก็บไฟฟ้าได้ดีขึ้น สิ่งที่เห็นชัดเจนจากการช่วยเหลือของเคแฟมคือพื้น ตอนนี้พื้นเป็นกระเบื้อง ทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเดิมและไม่มีเสียงดังเวลาเดินอีกต่อไป ห้องครัวก็มีเตาแก๊สและหัวเตาเพิ่มอีกหนึ่งชุด ทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้น

6/7 โรงเรียนลูกูดู : เราได้ช่วยปูพื้นเป็นพื้นกระเบื้อง สามารถทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น ติดตั้งถังเก็บน้ำ2000ลิตร ตอนนี้โรงเรียนจึงมีนำ้ใช้มากพอในช่วงหน้าแล้ง และติดตั้งซิงค์ล้างจานให้ในห้องครัวเป็นสัดส่วนมากขึ้น

7/7 โรงเรียนบ้านแม่ระอาใน : การปรับปรุงระบบไฟทำได้ด้วยดี โรงเรียนนี้ได้ขอระบบอินเตอร์เน็ตด้วย เพราะสัญญานสามารถเข้าถึง การติดตั้งไม่มีปัญหา รั้วด้านหน้าก็ทำเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

ระหว่างการก่อสร้างทุกอย่างไม่มีปัญหา ชาวบ้าน ครู ทหารร่วมมือกันเป็นอย่างดี คุณครูของในแต่ละโรงเรียนช่วยเหลือกันดีมาก ทำให้การก่อสร้างราบรื่นและค่าใช้จ่ายน้อยมากหากเทียบกับที่อื่นๆ เพราะคุณครูและทหารช่วยกันสร้าง และช่วยกันประหยัดค่าขนส่งเท่าที่สามารถทำได้
อนึ่ง เราได้อนุมัติเพิ่มเติมให้5ใน7โรงเรียนที่ต้องทาสีใหม่ให้ทาสีให้เสร็จสิ้น เราได้ทำการมอบสีในวันทำกิจกรรม หากแต่การดำเนินการทาสีในโรงเรียนอื่นๆยกเว้นฉุ้ยมอนั้น ทางแต่ละโรงเรียนจะไปจัดการเองต่อไป ไม่ยากค่ะ

ในส่วนของสิ่งของให้โรงเรียนนั้น เราได้ทำการมอบให้กับโรงเรียนในวันทำกิจกรรมหลัก นอกจาก5ใน7โรงเรียนที่ต้องการโต๊ะและเก้าอี้นั้น พวกเราคิดว่า ของให้โรงเรียนในปีนี้นี้ครอบคลุมทุกประเภท มีตั้งแต่ของที่ใช้เป็นสื่อการสอน หนังสือ ชุดเก็บของ เครื่องกีฬา เครื่องครัว อุปกรณ์ทำสวน อุปกรณ์ทำความสะอาด อาหารแห้ง เครื่องปรุง ยารักษาโรค และอื่นๆครบค่ะ
ส่วนของให้น้องๆ ถือกันไม่หวั่นไม่ไหวเหมือนเดิม โดยส่วนมากก็จะเหมือนกับทุกปี คือของที่ประเภทใช้ในการเรียน เช่นดินสอ สมุด สี ปากกา และอื่นๆ ประเภทของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า กางเกงใน ผ้าขนหนู สบู่ แก้วนำ้แปรงฟัน หมอน และอื่นๆ ประเภทอาหารแห้ง เช่น เส้นหมี่ วุ้นเส้น สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในปีนี้คือ เราได้เพิ่มเติม รองเท้าบูทยาง เพราะคุณครูแจ้งว่า พื้นที่แถวนี้ ฤดูฝนเป็นโคลนมาก รองเท้าแตะพังตลอด เพิ่มร่มให้นักเรียนทุกคน เพราะคนที่นั่นแต่ละครัวเรือนไม่มีร่มใช้ เพิ่มกระเป๋าเป้นักเรียน และตัดข้าวสารที่แบ่งเป็นถุงๆให้นักเรียนออก เราให้เป็นของแต่ละโรงเรียนแทน โรงเรียนละ1กระสอบ เพราะน้องๆตัวเล็กมาก ปีที่แล้วเดินถือของแล้วก็ล้มแล้วล้มอีก เลยให้กับทางโรงเรียนไว้เลยค่ะ
เนื่องด้วยจำนวนเด็กของปีนี้น้อยลงจากตอนที่ทำการสำรวจ เราจึงได้เชิญน้องๆจากอีก2โรงเรียนในกลุ่มเดียวกัน คือโรงเรียนจกปก และห้วยไก่ป่ามาทำกิจกรรมร่วมกัน เรามีของมากพอมอบให้น้องๆ น้องๆจึงได้รับของเช่นกัน
ของมือสองปีนี้ก็มีจำนวนมาก โดยเฉพาะเสื้อผ้าผู้ใหญ่ ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆที่ช่วยกันนำมามอบให้ เสื้อผ้ามือสองเรามีมากพอมอบให้7โรงเรียน ที่สำรวจ เพื่อแบ่งไปมอบให้คนในชุมชนของตัวเอง ทั้งยังมากเกินพอที่จะให้ชาวบ้านที่มาร่วมงาน และลูกๆเด็กๆตัวเล็กๆที่ยังไม่ได้เข้าเรียนในชุมชนอีกด้วย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีต่อๆไปเราจะสามารถหาเสื้อผ้ามือสองได้มากพอสำหรับชาวบ้านทุกคนได้แบบนี้อีก

ในส่วนกิจกรรมอาจจะได้เล่ากันยาว เพราะเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงทั้งสำหรับเด็กๆ อาสาสมัคร ครู ทหาร ชาวบ้านทุกคน

วันแรกที่ขึ้นดอยไปพร้อมของ เราคิดว่างานวันนี้จะค่อนข้างง่าย เพราะเพียงแค่ขนคน ขนของ ไปให้ถึงที่หมาย/ แวะสำรวจดูการก่อสร้างที่ได้ทำไปของสองโรงเรียนระหว่างทาง/ และจัดแยกประเภทของและกางเต้นท์สำหรับทีมเท่านั้น หากแต่ปีนี้มีอุปสรรคหลายอย่าง ทั้งรถทับท่อน้ำของหมู่บ้านแตกหน้าโรงเรียน จำนวนของมือสองที่ได้รับบริจาคเยอะมาก และจำนวนรถ4วีลที่เรามีนั้นจำกัด ทำให้ต้องขนขึ้นลงหลายเที่ยว สถานที่เล็กการจัดแยกประเภทของสำหรับโรงเรียน ของสำหรับเด็ก และเสื้อผ้ามือสองทำได้อย่างลำบาก กว่าจะทำเสร็จก็พระอาทิตย์ตกดิน จนกระทั่งทีมทำอาหารทำเสร็จแล้ว ยังไม่ได้ตั้งเต้นท์กันเลย แต่เป็นเพราะทหารที่มาอาสาช่วยงานในครั้งนี้และทีมได้ช่วยๆกัน ทำให้วันแรกผ่านไปได้อย่างเหนื่อยอ่อน

วันต่อมาเริ่มวันใหม่ด้วยทีมทำอาหารเช้าตั้งแต่ตี5 แถวนี้ไม่ค่อยมีเสียงไก่ขันรบกวน แต่ทุกคนก็ยังตรงเวลา หัวหน้าทีมครัวจากฝั่งคุณครูคือครูแจ็คที่อยู่ช่วยเหลือพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบงาน ทำให้งานของพวกเราง่ายขึ้นมาก เพียงแค่ทำตามที่ครูแจ็คบอก เราก็จะมีอาหารทุกมื้อพร้อมสำหรับทีม

วันนี้ก็มีการแบ่งทีมกิจกรรมที่นำเด็กๆจากสามโรงเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีเด็กประมาณ60คนมาร่วมงาน ถือว่าเป็นการซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนงานวันใหญ่ในวันถัดไป ทีมกิจกรรมวันนี้ได้ค้นพบว่า เด็กที่นี่เล็กมาก และหลายคนที่ไม่สามารถพูดภาษาไทยกลางได้ พูดได้แต่ภาษากะเหรี่ยง ทำให้ยากต่อการสื่อสารเล็กน้อย เราจึงต้องคิดแผนการรับมือสำหรับพรุ่งนี้ ทีมทำอาหารก็ไม่มีปัญหา การทำอาหารมากขึ้นสำหรับเด็กๆอีก60คนอาจจะยากกว่าเดิม แต่ทุกอย่างราบรื่นตรงเวลา แค่มีสิ่งที่น่าแปลกใจคือ เมนูอาหารกลางวันที่แจกเด็กๆวันนี้คือข้าวซอย บางคนในทีมเรายังคิดว่าเผ็ด แต่สำหรับเด็กๆเมื่อเห็นไก่ชิ้นโตๆ เด็กๆกินกันหมดเกลี้ยงชาม แถมยังมาขอเติมอีกหลายคน ความเผ็ดไม่ใช่ปัญหาด้วยซ้ำ
กิจกรรมเพิ่มเติมที่ทีมกิจกรรมพาเด็กๆออกไปทำ นั่นคือการเก็บขยะในหมู่บ้านและรอบโรงเรียน จากที่พวกเราเห็นคือ พ่อแม่ ชาวบ้านแถวนั้น ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสะอาด กินแล้วก็ทิ้ง ขอให้ออกนอกตัวบ้านเป็นใช้ได้ ตอนเริ่มต้น เด็กๆก็ไม่เข้าใจว่าจะให้ทำอะไร หลังจากนั้นการเก็บขยะก็กลายเป็นกิจกรรมที่สนุกมากไปซะงั้น คนในหมู่บ้านก็เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยกันเก็บกวาด ไม่ทิ้งเรี่ยราดด้วย

ทีมสำรวจการก่อสร้างก็ทำหน้าที่ในการออกไปตรวจเช็คการก่อสร้างที่เหลืออยู่อีก4โรงเรียน ส่วนทีมก่อสร้างในโรงเรียน ในครั้งนี้คือทาสีรอบโรงเรียน สีที่คุณครูเลือกคือม่วง-ขาว และเมื่อคืนก่อน มีคุณครูแจ้งว่าอยากให้ช่วยวาดโดราเอม่อน เราจึงสัญญาว่าจะทำให้คุณครู แต่เมื่อทาสีเสร็จวาดเสร็จทั้งโรงเรียนเรียบร้อย เราเพิ่งรู้ความจริงกันว่า คุณครูดาวที่ขอโดราเอม่อนไม่ได้เป็นครูประจำอยู่ที่โรงเรียน คุณครูบัวที่ประจำที่โรงเรียนจริงๆแล้วชอบมิกกี้เม้าส์ต่างหาก!!!!!! โถ่! คุณครู เดี๋ยวถ้าโรงเรียนคุณครูได้รับคัดเลือกเข้าโครงการเคแฟมอีกครั้ง พวกเราจะวาดมิกกี้เม้าส์ให้นะคะ
การแบ่งทีมทำอาหารเย็นของเกือบทุกวันนั้น ในปีนี้เราได้จัดต่างออกไป เพราะจำนวนห้องนำ้น้อย และอาสาสมัครเยอะ เราจึงเป็นปีแรกที่ใช้วิธี ‘กิจกรรมทุกอย่างต้องเสร็จประมาณบ่ายสาม-4โมงเย็น แล้วเราจะสลับกันทำอาหารและไปอาบนำ้’ ซึ่งจริงๆแล้ววิธีนี้เหมาะมาก ทำให้ภาระการทำอาหารไม่อยู่ที่คนใดคนนึง ใครว่างก็มาช่วยกันทำ
อีกสิ่งนึงที่ปีนี้ต่างไปคือ เรื่องการลดใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพราะปีที่แล้ว เมื่อให้จำนวนแก้วพลาสติกใช้แล้วทิ้งจากวันงานที่แจกนำ้ดื่มให้เด็กๆเป็นปริมาณมาก ทำให้ปีนี้ พวกเราให้อาสาสมัครทุกคนนำแก้วรียูส และแก้วส่วนตัวของตัวเองขึ้นดอย ทำให้ปริมาณขยะลดลงอย่างน่าตกใจ ดังนั้นในปีหน้าเราจะทำแบบเดิมอีก รวมไปถึงไอเดียใหม่ที่เราอยากจะขอสปอนเซอร์ชาม/จานพลาสติกเมลามีนหรือสแตนเลส เพื่อใช้ในวันงานใหญ่จัดกิจกรรมของเด็กหลายๆโรงเรียนรวมกันและเลี้ยงอาหารเด็กๆ เพื่อที่จะลดการใช้ชามโฟมที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง หลังทำกินกรรมเสร็จ เราจะล้าง แบ่งมอบให้ทุกโรงเรียนเท่าๆกัน โรงเรียนจะได้นำไปใช้ในโอกาสต่อๆไป จะได้ไม่ต้องซื้อชามโฟมขึ้นมาเป็นขยะ ยากที่จะกำจัดอี

วันที่3ของกิจกรรม วันใหญ่ งานใหญ่ เล่นใหญ่แจกเยอะ ตามแผนงานของเราคือเด็กที่เข้าโครงการเคแฟมในปีนี้มี 7โรงเรียน 220คน แต่เนื่องด้วยจำนวนเด็กปีนี้น้อยลง เราจึงเชิญอีกสองโรงเรียน คือโรงเรียนจกปก และโรงเรียนห้วยไก่ป่า นำเด็กมาร่วมงานด้วย ซึ่งเด็กๆจะได้รับมอบของเหมือนกันทุกคน แต่สำหรับโรงเรียน เรามีเพียงชุดเครื่องมือช่างที่ได้สปอนเซอร์มาเพิ่ม มอบให้
พวกเรารู้สึกตื่นเต้นกันมากตั้งแต่คืนก่อน และยิ่งตื่นเต้นตกใจกันเข้าไปใหญ่เมื่อน้องๆโรงเรียนแรกมาถึงเช้ากว่าเวลานัด1ชั่วโมง ดังนั้นทีมกิจกรรมก็เริ่มวิ่งวุ่นกันไปหาน้องๆ จัดระเบียบ ที่ทางและเครื่องเสียงเตรียมไว้ น้องๆที่เพิ่งเคยเจอพี่ๆฝรั่งครั้งแรกก็ตกใจยืนงง ทำอะไรไม่ถูก แต่น้องๆ3โรงเรียนที่มาเล่นตั้งแต่เมื่อวาน กลายเป็นดูคุ้นเคยกันไปแล้ว ยิ้มกรุ้มกริ่มหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน
การแก้ปัญหาในเรื่องการสื่อสารที่เราพบตั้งแต่เมื่อวาน โชคดีที่หนึ่งในทีมของทหารหน่วยรบพิเศษที่อาสามากับเราสามารถพูดกะเหรี่ยงได้ จึงทำหน้าที่เป็นโฆษกภาษาที่สองตลอดงาน
เพื่อที่จะเลี้ยงอาหารให้พอสำหรับนักเรียน 9โรงเรียน+ ชาวบ้าน+ คุณครูและทีมของเรา ห้องครัวเล็กของฉุ้ยมอและทีมครัวทุกคนต้องทำงานกันอย่างหนัก นี่เป็นครั้งแรกที่มีงานใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นที่นี่ ทุกคนต่างพากันตื่นเต้นกันใหญ่
วันนี้เราทราบอยู่แล้วว่าครัวจะต้องทำงานอย่างหนักหน่วง เราจึงต้องให้ทีมครัวทีมใหญ่กว่าปกติ เพื่อให้มีแรงงานมากพอ จากการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆคน ในที่สุดเราก็สามารถผลิตก๋วยเตี๋ยวมากกว่า 300ที่ แจกให้แก่ทุกคน
ตอนแรกเราก็แอบคิดไว้ว่า ถ้าอาหารไม่พอ เราก็ให้ชาวบ้านกินไปทั้งหมดน่ะแหละ แล้วทีมเราก็เดี๋ยวค่อยรวดเดียวรอบเย็นไปเลย เพราะสำหรับพวกเขาเค้าไม่เห็นเนื้อๆ ลูกชิ้นเยอะๆ และปริมาณเยอะๆแบบนี้บ่อยครั้งนักในชีวิต หรืออาจจะครั้งแรกด้วยซ้ำไป ดังนั้นสายตาที่เด็กๆและชาวบ้านมองอาหารนั้น เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก สำหรับพวกเขา อาหารมื้อนี้มีคุณค่าและความหมายมากกว่าเรามากนัก แต่สุดท้าย อาหารก็พอสำหรับทุกคนค่ะ บางทีอาจจะเป็นเพราะพวกเราเหนื่อยเกินกว่าจะกินก็เป็นได้ แถมมีแค่15นาทีในการพักอีก เอาให้สุดไปเลยวันนี้
หลังจากอาหารกลางวัน เด็กๆเตรียมการแสดงไว้ให้เราดู 5ชุด ชึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่สามารถซื้อเวลาได้ของทีมเรา เราจะต้องเอาของที่จะมอบให้เด็กๆมาไลน์ให้เป็นระเบียบ เตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเราทราบดีว่า การมอบของปริมาณเยอะขนาดนี้ให้แก่เด็กๆจำนวนเยอะขนาดนี้ ต้องใช้เวลา เราไม่อยากให้เด็กๆกลับช้าเกินไป เพราะการเดินทางบนภูเขามีเส้นทางลำบาก และหลังจากมอบของให้เด็กๆ เซ็ทของโรงเรียน เรายังมีเสื้อผ้าผู้ใหญ่มือสองมอบให้ชาวบ้านด้วย บางคนก็หยิบๆไปเยอะเกินไป มากกว่าคนอื่นเยอะ แต่โดยภาพรวม ชาวบ้านที่นี่เป็นกันเองมาก พอเราบอกให้ทุกคนแบ่งๆกัน ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดี
ตกกลางคืนหลังจากงานใหญ่ พวกเราจึงจัดงานเลี้ยงเล็กๆของพวกเราบนดอยร่วมกัน ทั้งคุณครู ทหาร อาสาสมัครต่างโล่งใจที่ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี

วันสุดท้าย หลังอาหารเช้า หน้าที่สุดท้ายของพวกเรา คือทำความสะอาดโรงเรียนให้สะอาดเอี่ยมยิ่งกว่าก่อนที่เราจะมา เรามารบกวนหลายวัน เราจะไม่ให้โรงเรียนลำบากกับเราอีก วันนี้มีเรื่องแปลก เด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านมาตั้งแต่เช้าตรู่ เหมือนจะรู้ว่าพี่ๆจะกลับกันแล้ว มาคลุกคลี ความกลัวคนตัวโตที่มีตอน3วันก่อนนั้นหายไปโดยสิ้นเชิง พอพี่ๆเริ่มทำความสะอาด น้องๆก็เข้ามาช่วยอย่างเต็มใจ พวกเราคิดว่า เป้าหมายของเราในการเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆส่วนหนึ่ง ได้ประสบความสำเร็จและเห็นผลด้วยในเวลาไม่กี่วัน

ขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกคน ผู้บริจาคทุกท่าน อาสาสมัครจากหลายชาติหลากศาสนา ทหารหน่วยรบพิเศษที่มาอาสากับเรา คุณครูทั้งจาก9โรงเรียนสายห้วยไก่ป่าทุกคน คุณครูจากกศน.อมก๋อยที่ขึ้นมาช่วย ชาวบ้านทุกคน โครงการเคแฟมในปีนี้ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นเพียงนี้ หากปราศจากความร่วมมือของทุกคน ขอบพระคุณมากๆจากหัวใจค่ะ

เดือนกุมภาพันธ์ -เดือนมีนาคม เราจะออกสำรวจพื้นที่ และคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าโครงการเคแฟมในรอบถัดไป ครั้งต่อไป เราตั้งเป้าหมายไว้ที่พื้นที่ ‘แม่ฮ่องสอน’ หากท่านมีโรงเรียนในดวงใจแนะนำ ขอให้อินบ็อกคุยในเพจ Facebook : Kharma Family -KFAM หรือ nion@kharmafamily.com ส่งรูปส่งข้อมูลโรงเรียนให้เราพิจารณาได้เลยค่ะ

ประกาศโครงการรอบต่อไป ตุลาคม 2020 ตอนนี้จบโครงการรอบปี2019-2020อย่างสมบูรณ์ค่ะ ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ท่านได้ทำในครั้งนี้ ไม่ว่าจะศาสนาและชาติใดก็ตามแต่ ส่งผลให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปกว่าเดิมค่ะ ตอนนี้แยกย้าย กลับไปทำหน้าที่ของตัวเองและหาตังมาทำเคแฟมกันรอบปีถัดไปกันเยอะๆนะคะ~ ขอบคุณมากค่า~

Now it’s come to an end for this year’s KFAM project. 7 schools were part of it and at least 220 children got direct benefits from this project

This year, our stress for seeking support for construction budget was enormously decreased due to the fast that we had an anonymous donor who take care of all these cost which made all school construction can start on time and much more easy in every steps. So, we will start from sharing results of construction first.

 

1/7 Baan Sob Hard school ; We were able to fix all electrical systems, and provide more LED lamps to light up the school. New Battery can provide more capacity and currently they have enough power to supply the Television. When we visited, the kids are watching Cartoons during the wait. Also, the fence was already finished, now the vegetables that are grown in the school are completely safe and sound from their free range cows and pigs.

 

2/7 Ra-ar Nok school : This school is actually the best result which made us the most delighted. Last time during dry season, school members and villagers have to walk down a hill and travel a long distance to collect water from the well for everyday usage. After we rectified the water system and installed a pump (which can be removed when no longer in use), connect irrigation system, and piping to be able to store in water tank which raised up quality of living for children and villagers. As for power system which was well rectified and also some electric cables were replaced with new ones which lighten up the school a lot. As for the dishwashing sink that we installed this can provide better hygiene for the kitchen.

 

3/7 Huay Kanoon school : Our support was mainly for building, starting from a termite problem,, build new school roof, add some brickworks to prevent insects and reptiles, connecting sinks in the kitchen. In our opinion, the improvement will be no longer needed at this school for a while.

 

4/7 Huay Yab school : Actually before we arrived, there is another team came to support building maintenance , so floor tiles are in good condition, Brickworks are already done but it appears we have ran out of budget but still left some important point which is roof leakage and a beam that was very old and weathered, therefore we provided support at this point. Although the beam may look slightly sagged it is made from new timber so, it is completely safe. As for sink and transformer they are not yet finished yet but it will be very soon. We also provided 2 kindergarten desks when our team were on site.

 

5/7 Chuimo School (Our volunteers based here during the trip): We updated the power system that makes the school brighter and better power storage. The floor of the school was changed to ceramic tiles for easy maintenance and eliminating noise when walking on. We added a gas stove and a burner to the kitchen to facilitate cooking for the teachers.

 

6/7 Loogoodoo School: We changed the floor to ceramic tiles for easy cleaning and added 2,000-litre water tank. Now the school should have enough water supply during drought. We added a sink for the kitchen to have a proper cleaning area.

 

7/7 Mae Ra-Ar Nai: updated the power system. The school also requests internet system as the coverage reached the school area. No problem with installation. We also fixed the fence at the front of the school

 

There were no issues with the constructions. The villagers, teachers, and the soldiers at each location had been working well together to build the schools. The expenses are far less than other places we have been to, because the teacher and soldiers helped putting in their labour and helped save costs anyway they can.

We approved additional paint to 5 out of 7 schools and delivered paint to each school during the activity day, except for Chui Mo School that our volunteers had finished painting during the trip.

 

Donation items to the schools: we delivered the donation items to each school on the activity day. Other than 5 of 7 schools that will receive desks and chairs, we believed to have cover all items. From teaching instruments, books, storages, sports goods, kitchen items, gardening tools, cleaning tools, dry food, condiments, safety kids, and many more.

In terms of donation items to the kids, we didn't hold anything back as always. We have back-to-school items like pencils, notebooks, coloring pencils, etc. Then we have personal items such as clothes, underwear, towels, soaps, aluminum cups, pillow, and such. Dry goods such as rice noodles and vermicelli. What’s new this year are umbrellas and boots requested by the teachers. We were told that it would get muddy during the rainy season, where regular sandals usually get destroyed and villagers don’t usually have umbrellas. We added backpacks for each student and give big bag of rice to the schools, instead of small portion to each student like we have done in previous years.

As the number of students in the initial 5 selected schools are fewer than expected, so we invited students from 2 schools in the same group, Chokpok and Huei Gaipa School, to also join on the activity day. We have enough donation items, so the kids from the 2 new schools were all able to receive the donation items.

We received also a large amount of second-hand clothes for adults. Thank you everyone for donating second-hand clothes to us. They were enough to give to all 7 schools, 2 big sacks each, to bring back to their community. We also have enough to give to all villagers and pre-school kids that attended the event. We hope that we could get second-hand clothes donated enough for the coming years, so we could give the clothes to all villagers like we have done this year.

 

It can be a long story to tell about the activities we did for this year project as we all, the kids, volunteers, teachers, the army special force team, and all villagers, have had an unforgettable experience together.

 

Day 1: We travelled with all the donated stuff to our based area up on the mountain. We were so confident that task for this Day 1 can be an easy piece as we only simply traveled to the area with all the donated stuff / stop by along the way to check all the construction work we did prior the trip / grouping/categorizing all the donated stuff / and put up the sleeping tent for all the volunteer team. However, this year, we faced with quite number of obstacles, i.e., one of our pick-up truck hit the school water pipe caused breakage of the pipe right at the front of the school. This year, we received so many donated stuff but we have very limited 4-wheel big truck, we can only carry small amount of stuff at a time. The place where we considered as our base is too small to store all the donated stuff, not only for storing, we used this place as to group and categorize whether all the second-hand clothes that we can say we received more than thousand pieces or hundreds of toys required even more space. The limited space dragged us a bit to not be able to push as fast as we want. We worked from early afternoon and continued working until sunset, even dinner was ready, but our sleeping tents have not put up yet. Though number of obstacles we needed to pass through on this first day, the Special Army Force team and all the Volunteers gave all their hands to pass this through. We finally managed to get the Day 1 done as planned though more struggling than expected.

 

Day 2: We started our second day at 5 o’clock in the morning by the Breakfast Cooking Team. Though we were not disturbed by the morning chicken song but all of us still showed up on time. The Chef Lead from the school is Teacher Jack, she was there helping us until last day of our site visiting. She made cooking for number of people seems to be very easy, we only followed her guidance and nice meal were magically served to all of us.

We arranged activities and games for all the kids from three schools. There were 60 kids altogether. We took this chance to get ready for our big day. The kids were way too little and most of them were unable to speak Thai. They only spoke their local language (Ka-Riang language). This made a huge challenge for us to have a deep think on how to handle all the kids on our big day. There was no problem to the Cooking Team, only that they needed to cook for all the 60 kids plus all the team. But such big number of kids could not really bother the Cooking Team. Everything went well. We just wondered that the Khao Soy (Thai-Northern spicy noodle) which was the Lunch menu for all the kids, would not it be too spicy for them. But this was not really a big concern as we saw the kids really enjoyed a big piece of chicken wing. Or even some of them finished all the soup, or even asked for a second round! The spicy soup cannot stop the kids to enjoy this Khao Soy.

We added one more activity for today, it was “Trash Picking-Up activity”. We encouraged the kids to walk around the school and their village to pick up all the trash that was on the floor. We found that whether the villagers or the kid’s parents just get rid of all their trash by just throwing it away, just that it was not stay in their shelter that was considered as fine. At first, we can see that the kids completely have no idea what we were trying to do. But once we did the trash picking up with them, making it as another fun game, then the kids found it was fun and enjoyed picking up the trash a lot. No matter what they found on the floor that looked not belong to the floor, i.e., with color like some part of the plastic bag or the milk carton, they grabbed those rightaway. Not only the kids learned getting rid of the trash from this activity, the villager started to get rid of those trash as well, and not throw them away as before.

Now let’s move to the Construction Team, they went out to check all the construction work from other four schools. We also divided another small team as “In-School Construction Team”. This team did all the painting work over the school building. We were provided only purple and white color from the school. We were asked a night before from one of the teachers to paint Doraemon. We accepted this request rightaway. Once we finished our painting work, white color as a base color and decorated by a couple of purple Doraemon, we later realized that the teacher that made a request of painting Doraemon was not actually the teacher of this school!! The teacher that actually stays at the school, Kru Bua (Teach Bua), actually like Mickey Mouse!!! We then made our promise to her that if her school was selected to our KFAM project again, we will paint Mickey Mouse for her.

We did some changes on how we assign the Cooking Team, this was slightly different from what we did in the previous years. The change was due to there were few people lining for showering and we have a lot more Volunteer this year, this was then be the first year that we finished all the activities by 4 in the afternoon, then there were some people helping out in the kitchen and some taking a shower. We think that this way works really well. This made the responsibility for food not to be to any one person, but that to whoever was free, they can help cooking or preparing food.

There was another change we made this year, we reduced using a one-time used plastic cup. Last year, there were a huge number of wasted one-time used plastic cups that were used for kids and there were huge amount of trash after the activity. This year, we encouraged our Volunteer to bring their own reusable cup. This reduced greatly amount of the trash. This reflect a great result, we then planned to continue doing this next year. Also, for the next year activity, we have an idea of using Melamine Tableware or Stainless plate/dish to be used in our Big-Day activity and this will be in the list of a sponsor proposal. We believe that using such reusable tableware will help reducing the use of plastic or any non-recycled/ one-time used plate/dish for kids. Those Melamine Tablewares or stainless dishes can be cleaned after use and we can give away those dishes to the school for further use and there will be no plastic waste created after the activity. As you know, those plastic waste take million years to dispose.

 

On the 3rd day of the activity, this was our big day! Big play! And big gifts to give to all the kids according to our plan! This year there were 7 schools and 220kids as our beneficiaries. But this year the amount of the kids in the school was less than when we did the research. That’s why we also invited another 2 schools : Huai gai bpa and Jok pok school to bring the kids to join the activities. And the kids will get the gifts same as everyone. And the stuffs for these 2 schools we had 2 extra handyman tool sets gave them. Because sponsor gave us extra tool sets so it was perfect.

We were really excited about it since last night on the briefing time. We talked about the plan and schedule well. But turn our in the morning the kids from first school had arrived an hour earlier! Our activity team still had breakfast. So it was a bit of a chaos in the morning. Because we had to set up the place and speakers for the activity as soon as possible. Some the kids were panic a bit when they saw tall foreigners in our team. It’s the first time in their life to see foreigners and people who are this tall. But the kids from 3 schools that were here yesterday for the activities, they already used to us. They were smiling and happy to see the team again.

The communication problem that we found yesterday, today we had a solution. Luckily one of Special Force that volunteer with us could speak Karen hill tribe language. So the whole day he was a second language MC along with the team since morning. Problem solved!

In order to feed the kids from 9 schools + villagers + teachers + our team, in the kitchen they had to work very hard. It was the first time for them to have this kind of big event in this village. So it was so exciting for everybody too.

We set big team for the kitchen more than usual. And with all helps from teachers from 9schools, in the end we managed it. We were able to produce 300+ noodles for everybody.

We were thinking if the food is not enough for us, we will just let them eat. It was the first time for them to see big pieces of meat in a meal and this big portion. So for them it means a lot more. For us we can just eat something in the evening in one goal then. But in the end, food was enough for everybody. Actually maybe because we were also too tired to eat too. Or maybe it was because we had only 15 min break before we all had to get back to our station. We just had to try our best!

After lunch the kids prepared 5 sets of performance to show us, as a ‘thank you’ to us. We all would love to see. But most of us this is prime time to prepare another set up for the next program : giving every kids all the stuffs from sponsors. We had to do it as fast as possible. Because we know in order to give everything to the kids in this big amount it will take some time. We did not want the kids who had travelled from other village to travel back after sunset. On these kind of roads it will be too dangerous for them. Anyway, we finished giving stuffs for the kids, then we still have some stuffs to give to villagers too. This year we really received massive amount of second hand cloths. Thank you so much everybody. We had it more than enough to give to everyone and also shared to other 7 villages.

At night time, after this big day, we made a small party for KFAM team, teachers, military volunteers together to celebrate this big success. We were so relieved that everything went very very well.

 

On the last day after breakfast, our last assignment was ‘big cleaning’. We have to clean the school even cleaner than when we arrived. We had bother the school for many days. And now we had so many labors. So only an hour of work we can clean the school to the perfect condition. This morning one thing very strange was the kids in the village seem like they knew that we will head back today. So they came to school since early morning, helping us clean their school together. We think one of our mini goal of inspiring the kids was success. We could see this the result just after a couple of days we spend time with them.

 

Thank you very much to all sponsors from everywhere in the word, volunteers, Special Force that sent the team volunteer with us, every teachers from 9 schools, all villagers. KFAM projects this year wouldn’t be this success without your help. Thank you so much from our hearts.

Developing School Infrastructures and Improving Local Students' Well-being in Tambon Mae Tuen 2018-2019

Supporting schools in Lopburi province and Ethnic House Project in Chiang Rai 2017-2018

A Kharma Family project run in cooperation with the Psychological Operations Battalion.

“Sharing Not Separate” Project in Lopburi

Kharma Family and the Psychological Operations Battalion realized that there are many schools in the central region area that are close to our eyes and yet are in desperate need of assistance. Due to their location and small size, they went under many people’s radar until now.

We went in to assess the schools and the communities’ needs as well as the urgency for each task. We found that the communities in these areas are extremely poor and also that we will require assistance from more volunteers in order to help as best as we can.

As such, we’re going to reach out to bigger companies to gather more volunteers while assuring them that the area is completely safe. We want to provide the children with the education they need and a better quality of life.

Project [1/6]: Baan Klong Gade School in Lopburi

Project [2/6]: Baan Nhongbua School in Lopburi

Project [3/6]: Baan Toongtong School in Lopburi

Project [4/6]: Baan Dongklang School in Lopburi

Ethnic House Project in Chiang Rai

Project [5/6]

This ethnic house was intended to be used as a shelter for the 32 middle school and high school hill tribe children who needed a place to stay to ease their travel to school located down hill in the city.

Due to extreme poverty, the children lack food, shelter, and transportation to school as well as back home in the mountains during school break, which is crucial since they need to help their parents with work.

The owner of this ethnic house is a hill tribe couple who runs a coffee shop as their main source of income. However, the coffee shop was closed down in early 2017 and now their meager income is from a small farm that switches between growing mushrooms and vegetables to raising pigs, fish, ducks, and chickens, depending on the season. The amount of rice alone needed to feed the children costs about 2,000 Baht per month.

While the area is quite small, Kharma Family believes that helping these children and parents will create a children’s shelter that will last for generations.

As such, we are considering to help with further construction of a farmhouse that could be used to grow more mushrooms and raise more chickens. However, we will only do so if the hill tribe members agree not to have more children until they’re more ready financially.

We’ve also worked with many sponsors to help supply stationery, school supplies, toys, cleaning supplies, and all sorts of seeds and gardening tools.

Life Mentor Program

Project [6/6]: Life Mentor Program Year 2

Our annual projects will change each year depending on where we believe we can have the greatest impact; we want to help those most in need.

This is why we'll be focusing on the southern regions for the foreseeable future. This is an area that has extreme poverty and educational problems. We believe too many innocent lives are being lost and want to help as much as we can.

Special project located in border south of Thailand 2016-2017

A Kharma Family Project Run in cooperation with the Santisuk Special Force.

Let us take this chance to thank the Santisuk Special Unit for supporting this project and making a huge effort to ensure our safety when we are in the region. We also want to thank the family members of KFAM who work so hard and give their time and hard work for free. And thank you to all of our sponsors and volunteers. Without your help, we wouldn't be able to get this project off the ground and make a difference in people's lives.

After all, helping people is what KFAM is all about. So let's really go for it this year. More than 800 people are waiting for the chance to transform their lives with our help. Let's not let them down.

Special project located in border south of Thailand 2015-2016

A Kharma Family Project Run in cooperation with the Santisuk Special Force.

In order to reach our goals, we listened to what the problems are within the community and asked what is needed. We can then focus on these four main categories.

A: Construction: toilets, dorms, classrooms, kitchen etc. What comes first depends on what is needed most.
B: Collecting learning tools for schools: study materials, sporting equipment, book corner for kids, etc.
C: Essential items for kids: books, stationeries, underwear, bras, towels, pillows, toothbrush, detergent, soaps, etc.
D: Group activities: group construction of the site followed by a big cleaning day, a sports day and ongoing, career advice and training. How this process works depends on what is needed in each area.

A, B and C are clearly practical issues in which we need direct help and sponsors to provide materials. However, we think D and the activities are vital for winning hearts and minds.

But first we need volunteers who are willing to go into the community and work with the locals. We have to educate and demonstrate a better way of life for them. Without dedicated volunteers on site, this project will not be effective in the longer term.

Over the last two years (2014-2015) of this special project, we researched a total of 20 schools and six women's groups to better understand what, where, and how should we help.

2014: we helped four schools, which benefited directly more than 1,000 young learners and their families. The fantastic results of the project amazed everyone, including us.

2015: we are trying to help eight groups in total: four schools, one women's group and three groups of children from other schools. We are confident we will even surpass the great results we had last year. We have challenged ourselves and now we just need your help to meet this challenge.

2016
In cooperation with the Santisuk Special Task force, we will be building on the work of 2015 by helping build facilities for the Tadika school including partitions and windows in current buildings. We also plan to provide new facilities for classrooms and help in other nearby schools with educational games and activities.

Measuring the success of our 2014-2015 project

Following our project in the southern border regions of Thailand in 2014, we quickly noticed an improvement in the quality of life for people in the area. This was the result of the construction of four schools, one girl’s dorm, one boy’s dorm, one bathroom (with three toilets inside), one classroom and one playground. These buildings should last for at least the next 15 years and provide the necessary shelter, amenities and tools children need in order to improve academically as well as to live a better life. The new dorm has provided the children with clean, safe accommodations, and they now have proper toilets and a proper classroom for their studies.

We also provided the children with a reading corner filled with books and board games, so that they can play and learn together and foster positive relationships, and use their time wisely to learn. This has helped with their education and study. We found that by listening to what the children had to say we boosted their confidence and sense of self. This is an important part of supporting their growth as valued members of their community. A confident community is more likely to flourish.

Part of the 2014 project included the donation of several pieces of sporting equipment which proved to be very popular with all of the local children. They started games of volleyball and football immediately after receiving the sporting goods.

Our supplies of towels were also met with great enthusiasm which humbled many of the volunteers who were reminded that, in such areas of poverty and conflict, even a small amenity like a towel is considered a luxury; the children had previously been using simple sarongs to wipe themselves clean.

Looking back, we now know that the kids were scared of us, not knowing who we were or what our intentions were. For most children there, it was the first time they had ever met foreigners. But once we started introducing ourselves and participating in activities with them, it didn’t take long for all of us to bond. The kids were interested in who we were, and curious to find out how they too could help others as we were helping them. They asked us about what they should study, and told us that they wanted to learn English in order to be able to communicate with us better.

Villagers and military volunteers helped with the construction; working alongside such a motivated group of people was a meaningful experience for us all. Even though we didn’t speak the same language, we shared laughter and smiles. Everyone knew that we were all in this for the same purpose - to help enrich the quality of life of those who needed it most. Food was provided by our team of military volunteers, who joined forces with the ladies of the village. There was a language barrier to begin with but, once the women knew that our male volunteers didn’t mind helping with kitchen work, everybody started to work together and the women went from being scared of talking to our volunteers to asking for help. They loved getting the men to help carry heavy pots and cook vegetables, and what started as a quiet kitchen turned into a lively team cooking and laughing together.

Many kids and villagers told us that what they enjoyed the most about our visit was the fact that we spent time conversing and eating together. Most of the children have had to make their own lunch since they were 12 years old; their parents work in Malaysia and don’t have time to cook for them, let alone eat with them. This is also why so many kids live at school, because living at home would mean living alone. As simple as our lunch may have been, it brought the whole community together. We all know the joy that comes from eating with our loved ones, but we couldn’t have anticipated how much it meant to them. It made us realize how many things that we hold dear are in fact the things that these children have been deprived of.

Since 2014, none of the schools we’ve built have been attacked and, more importantly, none of the children or teachers in the community have been threatened by insurgents. There has also been more dialogue with the military, allowing for a stronger relationship to be forged. Previously, women and children were afraid to talk to soldiers because of anti-military propaganda, likely produced by terrorists. The villagers told us that they had never imagined outsiders would care so much about their wellbeing, and that they were very thankful to the soldiers for taking us there. They said they could see their community becoming stronger and their children doing better in school.

During one of our research trips in mid-May 2015, we went back to check on one of the schools we had helped, since there had been more than 30 bomb attacks in the area during the previous weeks. However our school had not been targeted and the children were thriving.

The success of our project came from hard work and forward planning, but even then we faced many obstacles along the way, including things beyond our control. For this project, we spent a year researching the villagers, their living conditions and how we could help them, two months gathering the funds needed to make everything happen, two more months constructing schools, and another week arranging activities in the village in order to create a positive impact for everyone.

There were a range of cultural problems we faced while trying to reach our goals. We had several issues with the head of the private religious school. Initially we were assured that the religious teachers had no problem with the children doing activities and playing sports with us, as long as the boys and girls didn’t touch each other. He also agreed that military volunteers could enter the women’s area, in order to carry out repairs in the girls’ dorm. We agreed that the boys and girls would sit separately and that, even during activities, we would make sure that the boys and girls didn’t have any physical contact. However once the games had started, teachers from the school sent word that activities such as singing and dancing had to stop and that the children were only allowed to sit, and had to do so without smiling. The children were worried about being punished after we had left so we had to curtail our activities.

There were also problems when it came to construction, with many local men refusing to help out while being willing to take handouts and donations. We had to get across the message that this was a community project, so we needed the full help of the local people to work towards bettering the lives of local children. Most of the local women and children appreciated we were there to help but unless we are able to involve more local men in the future, we will face problems meeting our goals and engaging communities. Without the men’s help, we’ll be reliant on the military to bring in donated goods and help with the construction projects.

It was clear to us that the people in this region are in desperate need of our help. This is exactly why we would like to continue to work even harder in the region, in order to reach more people. We want to let them know that they’re not alone in their struggles and that we will help them as best as we can. The results of our efforts will also play a huge part in helping us determine which projects are best for us to support in 2016.

We can’t stress enough the importance of being aware that the South Thailand Insurgency is an ongoing conflict. The situation has worsened greatly with outbreaks of terrorism carried out by various groups. Bombings have intensified and innocent lives have been lost. People live in dilapidated houses without proper clothing, food and other amenities that everyone should have access to. What’s more, the fact that many of the charities and agencies have scaled back their activities for the safety of their staff means that few outsiders know what is happening in the region. Everyday, people face violence and chaos that crushes their spirit and sinks the regional economy even further. If we don’t help them, then who will?

We interviewed four girls in the village to see what they had to say about our schemes:

Fahmesabela Torloh: I know we are no longer the most needy school, but I really dream about Kharma Family coming back to see us again. Please come back. I’m studying hard and I want to get a good education and go to university. I know we’ll meet again someday.

Nawal Yeekaseng: I really enjoyed the activities we’ve done together. There has never been a thing like this before. What I like the most is the fact that we all could sleep better. But we girls can’t help but feel a bit jealous of the great boys’ dormitory that you built. But every time we feel jealous, we remind ourselves that we’re lucky to be sleeping on the comfy mattresses. We’re so thankful.

Mariyam Daleng: I would love for you to come visit us often. Most of all, I enjoyed all the activities we did together. We love all the stuff you have given us, especially the study materials, but we loved the activities even more! We never could have imagined that there was someone out there who really cares about us.

Sitifatimih Leunartae: I love the study materials and volleyballs. When we played volleyball together, it felt amazing. I remember you also gave us badminton racquets - but the girls never got a chance to play with them, as I’m pretty sure the boys broke them. Next year we will also have a badminton class, and we all have to have our own racquet. It would be great if you can come again so that we can all play badminton together.